Wycinanie profili oraz rur z wykorzystaniem lasera

Trudno sobie wyobrazić dzisiejsze konstrukcje bez profili oraz rur. Rozwój technologiczny sprawia jednak, że wymagania im stawiane są coraz wyższe. Współcześnie częściej stosowane są elementy charakteryzujące się złożonymi kształtami bądź skomplikowanymi wycięciami. W odpowiedzi na wskazane potrzeby pojawiła się technologia laserowa.

Takie rozwiązanie jest gwarancją uzyskania dowolnego kształtu wycinanych struktur. Istotne jest to, że nawet najbardziej złożone kontury mogą być wycięte przy zastosowaniu wiązki laserowej. Cięcie laserem profili jest alternatywnym rozwiązaniem w odniesieniu do technologii obróbki w postaci cięcia z wykorzystaniem piły, frezowania bądź wiercenia. Taki proceder wpływa na skrócenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia działań związanych z obróbką. Co więcej, przyczynia się do tego, że koszty jednostkowe ulegają znacznemu obniżeniu. Innym aspektem jest to, że z wykorzystaniem jednego narzędzia (laser) możliwa jest praca najróżniejszych typach materiałów charakteryzujących się odmienną grubością, a także geometrią. Ogranicza się również ilość przyrządów, które potrzebne są do wykonania czynności oraz czas niezbędny do wymiany narzędzi.

Wykorzystanie lasera do cięcia profili – podstawowe zalety

Przeprowadzanie czynności związanych z obróbką przyczynia się do uzyskania następujących korzyści:

– możliwość wycinania różnych kształtów,

– dowolna ilość dokładnie odwzorowanych struktur uzyskiwanych za pośrednictwem lasera,

– bardzo wysoka jakość ciętej krawędzi,

– możliwość cięcia profili charakteryzujących się różnym kształtem, na przykład elementy okrągłe, prostokątne, kwadratowe, a także przypominające litery L, C i wiele innych,

– uzyskanie otworów w profilach szlifowanych, profilowanych i nierdzewnych, bez niebezpieczeństwa uszkodzenia ich powierzchni,

– dzięki komputerowemu przygotowaniu programów technologicznych na laser doprowadza się do znacznego skrócenia czasu potrzebnego do przygotowania produkcji.

Wykorzystanie narzędzia, którym jest laser do wycinania rur oraz profili przyczynia się do otwarcia nowych możliwości dotyczących procesu produkcji. Dzięki pracy, która nie wymaga użycia siły nacisku, możliwa staje się obróbka komponentów cienkościennych bez ryzyka związanego z deformowaniem ich kształtów. Co więcej, dokładność wycięcia pozwala na uzyskanie nowoczesnych struktur. Zauważyć należy, że technologia laserowa podlega nieustannym unowocześnieniom, dzięki temu innowacyjne urządzenia dają możliwość na wykonywanie otworowania w powierzchniach wyróżniających się większym skomplikowaniem niż podstawowe profile.